Urząd Gminy w Bejscach zawiadamia, że z informacji uzyskanych od dyrektorów podległych placówek oświatowych wynika, że od 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się strajk pracowników oświaty.

Oznacza to, że jeśli nie dojdzie do podpisania porozumienia Rządu RP ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w poniedziałek 8 kwietnia dyrektorzy szkół nie będę w stanie zapewnić kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć edukacyjnych. W związku z tym informujemy, że dyrektor szkoły zapewnia jedynie zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Dzieciom rodziców pracujących zapewniamy opiekę w oddziale punktu przedszkolnego. Pozostałych rodziców proszę o zrozumienie tej sytuacji.

     Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkół będą umieszczane na stronie internetowej gminy i danej placówki.
 Proszę  rodziców o zrozumienie tej sytuacji.

 

Skip to content