Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, Oddział w Kazimierzy Wielkiej informuje, że na stronie http://www.piorin.gov.pl w zakładce Sygnalizacja > Świętokrzyskie w ramach systemu, opracowane są komunikaty sygnalizacyjne dotyczące terminów i sposobów zwalczania powszechnie występujących na terenie województwa chorób, szkodników i chwastów we wszystkich ważnych gospodarczo uprawach.

Internetowy system sygnalizacji terminów zwalczania ważnych agrofagów przeznaczony jest dla producentów rolnych, w celu umożliwienia podjęcia trafnej decyzji o zwalczaniu agrofaga w optymalnym terminie, co gwarantuje dużą skuteczność wykonywanych zabiegów i niedopuszczenie do strat gospodarczych.

Skip to content