O G Ł O S Z E N I E                                  

Związek Międzygminny „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej poszukuje:

Kandydata na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej powołanego na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wykonującym w imieniu Gminy Kazimierza Wielka, Gminy Skalbmierz, Gminy Działoszyce  i Gminy Słaboszów obowiązki zaspokajania potrzeb mieszkańców w/w Gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

ZADANIA KANDYDATÓW:

Bieżące zarządzanie Związkiem Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej.

Organizowanie pracy Zarządu zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutem Związku.

Pełnienie obowiązków pracodawcy wobec pracowników Związku.

Wydawanie zarządzeń w bieżących sprawach Związku, negocjowanie i podpisywanie umów w imieniu Związku.

Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii rozwoju Związku na podstawie wytycznych przekazanych przez Zarząd Związku oraz przez Zgromadzenie Związku.

Wyszukiwanie i wdrażanie projektów mających na celu pozyskiwanie finansowania inwestycji Związku.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

Wykształcenia wyższego.

Minimum 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

Bardzo dobrej znajomości pakietu Microsoft Office (w szczególności MS Excel).

Umiejętności analitycznych oraz organizacyjnych.

Dyspozycyjności oraz gotowości do wyjazdów służbowych.

Komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole.

Umiejętności podejmowania decyzji.

Prawo jazdy kat. B.

OFEROWANE WYNAGRODZENIE MINIMALNE:

13.915,00 zł. brutto (wynagrodzenie nie uwzględnia dodatku stażowego).

CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres email: zmgn@nidzicakw.pl

W tytule maila proszę wpisać: „Przewodniczący Zarządu – kandydatura”.

Kandydat lub kandydaci wyłonieni w otwartym konkursie przedstawieni zostaną Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej – organowi stanowiącemu Związku,  który podejmie decyzję w zakresie powołania Przewodniczącego Zarządu. Wyłonienie kandydata lub kandydatów w otwartym konkursie nie gwarantuje wyboru na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Nidzica” z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia 2021 roku drogą mailową, pocztową lub osobiście na adres:

Związek Międzygminny „Nidzica”

ul. Zielona 12

28-500 Kazimierza Wielka

tel. 41 35 21 801 lub 41 35 22 041

Skip to content