Ministerstwo Cyfryzacji serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest określenie obszarów, na których nie istnieje odpowiednia infrastruktura sieci telekomunikacyjnych NGA, dzięki której możliwe jest korzystanie z dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Konsultacje społeczne będą trwały od 17 maja do 17 czerwca 2016 r. Mogą w nich wziąć udział osoby fizyczne (obywatele) i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa).

W drodze konsultacji weryfikowana jest klasyfikacja adresów „białych obszarów NGA”. Baza adresów „białych obszarów NGA” została opracowana na podstawie danych uzyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2015 r. i jest aktualna na dzień 31 grudnia 2014 r. Współrzędne geograficzne adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju. Uwzględnione zostały również dane dotyczące obszarów, w których realizowane były inwestycje w sieci dostępowe NGA, o przepływności co najmniej 30 Mb/s, w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych perspektywy finansowej 2007-2013.

Lista białych obszarów NGA będzie podstawą do wyznaczenia obszarów do interwencji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Prosimy Państwa o sprawdzenie na mapie, czy Wasze domy, mieszkania, gospodarstwa są zaznaczone jako będące w zasięgu szybkiego Internetu (NGA). Jeśli stwierdzicie Państwo złą klasyfikację, to po zalogowaniu można ją samodzielnie zmienić i  w ten sposób na przykład znaleźć się w planach  operatora do dociągnięcia światłowodu do swojej posesji.  

WYRAŹ OPINIĘ MAPA

 

Skip to content