Gmina Bejsce rozpoczęła prace związane z wykaszaniem poboczy dróg gminnych. Specjalnie do tego celu została zakupiona nowa kosiarka bijakowa i zamontowana do wcześniej zakupionego ciągnika. Sukcesywnie wykaszane będą pobocza na wszystkich drogach gminnych.

Skip to content