Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnyh Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2016 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta-ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka średniopóźnego i późnego.


 

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2016r.

Pszenica ozima

Pszenżyto ozime

Żyto ozime

1. ARKADIA

1. ALGOSO

1. BRASETTO F1

2. LINUS

2. BOROWIK

2. DAŃK. AMBER

3. NATULA

3. BORWO

3. DAŃK. DIAMENT

4. PATRAS

4. FREDRO

4. DOMIR

5. SAILOR

5. TOMKO

5. STANKO

6. SKAGEN

6. TORINO

6. SU SATELLIT F1

7. KWS OZON

7. TULUS

7. SU SPEKTRUM F1

8. MULAN

8. WURUS

8. SU STAKATTO F1

9. PLATIN

10. MARKIZA

Pszenica jara

Jęczmień jary

Owies

1. BOMBONA

1. BASIC

1. BINGO

2. ARABELLA

2. ELLA

2. BRETON

3. IZERA

3. FARIBA

3. HARNAŚ

4. KANDELA

4. IRON

4. KOMFORT

5. KWS TORRIDON

5. NATASIA

5. KREZUS

6. MANDARYNA

6. OBEREK

6. MACZO

7. TYBALT

7. SKALD

7. SIWEK

8. HARENDA

8. SOLDO

 8. ZUCH

Ziemniak bardzo wczesny

Ziemniak wczesny

Ziemniak średiniowczesny

1. ARIELLE

1. BELLAROSA

1. FINEZJA

2. DENAR

2. GWIAZDA

2. SATINA

3. LORD

3. OWACJA

3. TAJFUN

4. VIVIANA

4. VINETA

Ziemniak średniopóźny  i późny

1. JELLY

2. MONDEO

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

drukuj
Skip to content