Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2018 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka średniopóźnego i późnego.

Lista Odmian Zalecanych na 2018 rok dla województwa świętokrzyskiego przedstawiają się następująco:

Pszenica ozima

 1. ARKADIA
 2. LINUS
 3. NATULA
 4. SKAGEN
 5. DELAWAR
 6. ARTIST
 7. FAKIR
 8. ROTAX

Pszenica jara

 1. ARABELLA
 2. KWS TORRIDON
 3. GOPLANA
 4. TYBALT
 5. VARIUS
 6. NIMFA
 7. HARENDA
 8. KAMELIA
 9. RUSAŁKA

Żyto ozime

 1. DAŃK. AMBER
 2. DOMIR
 3. POZNAŃSKIE
 4. SU PERFORMER F1
 5. KSW LIVADOO F1
 6. SU NASRI F1

 

Pszenżyto ozime

 1. BOROWIK
 2. BORWO
 3. MELOMAN
 4. TOMKO
 5. TULUS
 6. LOMBARDO
 7. TRAPERO
 8. SUBITO

Jęczmień jary

 1. ELLA
 2. NATASIA
 3. OBEREK
 4. SOLDO
 5. RUBASZEK
 6. KSW VERMONT
 7. PAUSTIAN
 8. POLONIA STAROPOLSKA

Owies

 1. BINGO
 2. BRETON
 3. ZUCH
 4. SIWEK
 5. KOMFORT
 6. HARNAŚ

 

Ziemniak bardzo wczesny

 1. ARIELLE
 2. DENAR
 3. LORD

Ziemniak wczesny

 1. BELLAROSA
 2. GWIAZDA
 3. VINETA

Ziemniak średnio wczesny

 1. SATINA
 2. TAJFUN
 3. JUREK

 

Ziemniak średnio późny i późny

 1. JELLY

 

 

 

 

 

Skip to content