Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 9 listopada  2012r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2012r. poz. 1512 z późn.zm.) oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2017 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka średniopóźnego i późnego.

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2017 R.

 

 

 

Pszenica ozima

1.ARKADIA

2. LINUS

3. NATULA

4. SKAGEN

5. MULAN

6. PLATIN

7. KWS OZON

8. ARTIST

9. FAKIR

10. MARKIZA

Pszenżyto ozime

1. ALGOSO

2. BOROWIK

3. BORWO

4. FREDRO

5. TOMKO

6. TULUS

7. MELOMAN

 

Żyto ozime

1. DAŃK. AMBER

2. DAŃK. DIAMENT

3. DOMIR

4. BRASETTO F1

5. SU STAKATTO F1

6. SU PERFORMER F1

 

 

Pszenica jara

1. BOMBONA

2. ARABELLA

3. KWS TORRIDON

4. GOPLANA

5. TYBALT

6. MANDARYNA

7. HARENDA

8. KAMELIA

Jęczmień jary

1. BASIC

2. ELLA

3. FARIBA

4. IRON

5. NATASIA

6. OBEREK

7. SKALD

8. SOLDO

9. RUBASZEK

Owies

1. BINGO

2. BRETON

3. KREZUS

4. ZUCH

5. MACZO

6. SIWEK

7. KOMFORT

8. HARNAŚ

Ziemniak bardzo wczesny

1. ARIELLE

2. DENAR

3. LORD

4. VIVIANA

Ziemniak wczesny

1. BELLAROSA

2. GWIAZDA

3. OWACJA

4. VINETA

Ziemniak średniowczesny

1. SATINA

2. TAJFUN

Ziemniak średniopóźny i późny

1. JELLY

2. MONDEO

   

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

 

Skip to content