Informacja

w sprawie projektu „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PROKOCICE” w ramach konkursu „ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ na 2018 rok”

W dniach 27-08-2018 r. – 12-10-2018 r. wykonano ”Modernizację pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Prokocice” w ramach konkursu „ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ na 2018 rok”.

Świetlica wiejska w Prokocicach jest miejscem spotkań integrującym mieszkańców, spełnia role kulturalne i społeczne. Przed modernizacją warunki lokalowe budynku nie spełniały podstawowych standardów.  Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej pozwoli na pełne wykorzystanie przestrzeni budynku oraz zachęci mieszkańców Prokocic, jak i całej Gminy Bejsce, do częstszego spędzania czasu w jej murach, a tym samym poprawi znacznie integrację mieszkańców. Działające we wsi Prokocice Koło Gospodyń Wiejskich będzie w stanie organizować w godnych warunkach swoje spotkania, takie jak przygotowywanie palm wielkanocnych, stroików świątecznych, okolicznościowe wypieki itp. Mieszkańcy z terenu Gminy Bejsce chętniej będą uczestniczyć w organizowanych cyklicznie turniejach tenisa stołowego oraz szachowych, zaś młodzież chętniej będzie spędzać tutaj czas wolny. Przeprowadzenie modernizacji budynku przyczyniło się do poprawy warunków sanitarnych w budynku.

W ramach projektu wykonana została modernizacja wnętrza budynku świetlicy wiejskiej polegająca na wykonaniu sufitów podwieszanych o powierzchni 86,30m2 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej, malowaniu ścian o powierzchni 303,14 m2, wykonaniu posadzek płytkowych z kamieni sztucznych o powierzchni 42,17 m2 oraz wymianie 2 szt. drzwi wewnętrznych.

Umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Bejsce na to zadanie została podpisana w dniu 24-07-2018 r. Całkowity koszt zadania to 32 149,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Województwa to kwota 7 735,00 zł natomiast pozostała część to wkład własny Gminy Bejsce.

Skip to content