Informacja

w sprawie projektu „MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE” w ramach konkursu „ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ na 2017 rok”.

W dniach 11-09-2017 r – 10-10-2017 r. wykonano „Modernizację świetlicy wiejskiej  w miejscowości Piotrkowice” w ramach konkursu „ODNOWA WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ na 2017 rok”.

Na terenie wsi Piotrkowice prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna. OSP jest organizacją, która zrzesza wokół siebie społeczność lokalną, organizuje zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe dla mieszkańców gminy Bejsce i okolic. W budynku OSP mieści się również świetlica wiejska, która jest miejscem spotkań integrującym mieszkańców, spełnia role kulturalne i społeczne. W budynku jest pomieszczenie przeznaczone na kuchnię, które było w surowym stanie, a które w przyszłości mieszkańcy chcieliby doposażyć  by spełniała wszelkie wymogi sanitarne. Możliwość przygotowania posiłków w świetlicy znacznie zwiększyłaby zakres funkcjonowania obiektu, zmniejszyłyby się również koszty organizacji lokalnych imprez poprzez ograniczenie kosztów cateringu. Przeprowadzenie modernizacji budynku we wskazanym niżej zakresie przyczyniło się do poprawy warunków sanitarnych w budynku.

W ramach projektu wykonana został modernizacja biegów schodowych i korytarzy oraz modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy. Na posadzkach i schodach ułożone zostało 79,84 m2 płytek gresowych. Ściany w kuchni zostały zlicowane płytkami na powierzchni 24,51 m2. Pomieszczeniu kuchni zostało wymalowane.

Umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Bejsce na to zadanie została podpisana w dniu 31-07-2017 r. Całkowity koszt to 15.787,70 zł brutto, z czego dofinansowanie Województwa to kwota 9.000,00 zł natomiast pozostała część to wkład własny Gminy Bejsce.

 

 

 

 

Skip to content