Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Bejsce w 2019 roku.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy składać do 23 lipca 2019 roku w Urzędzie  Gminy Bejsce  (pokój nr 8) – na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej poniżej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy  w Bejscach – pokój nr 8  lub telefonicznie  nr tel. 41 35 11 610 wew. 30.

Wniosek

 

Skip to content