Wnioski o przyznanie pomocy będzie przyjmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 19 października do 17 listopada 2015 r.

Wsparcie będzie  można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł ;

  • rozwojem produkcji mleka krowiego – wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;

  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Jest to kolejny rodzaj pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 uruchamiany przez ARiMR w tym roku. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w “Modernizację gospodarstw rolnych”. Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

ARiMR wypłaca rolnikom wsparcie na “Modernizację gospodarstw rolnych” w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

>> więcej informacji <<

/źródło:arimr.gov.pl/

Skip to content