Już tradycyjnie, wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa przyznał nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów,  uczęszczających do szkół podstawowych na terenie naszej gminy.  Dnia 25 sierpnia br. na zaproszenie Wójta Gminy o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej w Remizie OSP w Bejscach zebrało się grono uczniów z rodzicami oraz z dyrektorami szkół. Warto wspomnieć, że Nagroda Wójta jest  przyznawana uzdolnionym uczniom za bardzo wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.  O nagrodę Wójta Gminy Bejsce  mogą się ubiegać uczniowie, którzy w  danym roku szkolnym uzyskali wysoką średnią ocen, mają wysoki wynik z egzaminu ósmoklasisty oraz wzorowe zachowanie.

Niezmiernie nam miło poinformować, że w br. roku szkolnym tę zaszczytną nagrodę otrzymali następujący uczniowie:

z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bejscach:

1.

Książkiewicz Maja

Klasa VII

2.

Zawrzykraj Aleksandra

Klasa VIII

3.

Kozanecki Bartosz

Klasa VIII

 Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach:

1.

Noga Oliwia

Klasa VIII

2.

Kurek Julia

Klasa VIII

Gratulujemy uczniom szczególnych osiągnięć i doceniamy ich wysiłek, tym bardziej, że rok szkolny nie był łatwy ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną. Dziękujemy nauczycielom i rodzicom  za wsparcie i mobilizację w tak trudnym czasie. A innych uczniów zachęcamy do wytężonej pracy, bo jak widać na  powyższym przykładzie warto się uczyć.

Zdjęcia:W.Włosowicz

Skip to content