W dniu 29 grudnia 2022r. na uroczystej Sesji Rady Gminy Bejsce do społeczności mieszkańców Gminy Bejsce dołączyła rodzina repatriantów z Kazachstanu.      

Bronislav Kemskiy, Lyubov Knol, Vladimir Knol zamieszkali w miejscowości Czyżowice.

Trzyosobowa rodzina polskiego pochodzenia otrzymała z rąk kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Anny Hanus- Turzyńskiej akt nadania obywatelstwa Polskiego.

Nowych mieszkańców przywitał Gospodarz Gminy Bejsce Edward Krupa, Rada Gminy Bejsce, mieszkańcy Gminy ,Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk.

W imieniu mieszkańców Wójt Gminy Bejsce życzył by nasza gmina stała się dla nich prawdziwym domem, by znaleźli tu szczęście spokój i stabilizację .Do życzeń dołączyli się Starosta Powiatu Kazimierskiego i Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk.

Bronislav Kemskiy, Lyubov Knol, Vladimir Knol to potomkowie Polaków wysiedlonych w 1936 roku z ojczyzny. Powrót do kraju przodków umożliwiła im uchwała rady Gminy Bejsce zapraszająca repatriantów na teren Gminy. Lokal na potrzeby rodziny został wyremontowany i wyposażony z dotacji przekazanej przez wojewodę świętokrzyskiego w kwocie 180 000zł.

Gmina Bejsce idąc za przykładem Miasta  Gminy Opatowiec, poszerzyła krąg mieszkańców o rodzinę repatriantów. Na terenie gminy Opatowiec od roku zamieszkują Państwo Galiccy przyjaciele Państwa Kemskiy/Knol z Kazachstanu.

Skip to content