W dniu 19 października 2015r. na placu przy Komendzie Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej odbyło się uroczyste przekazanie nowego radiowozu Kia Ceed. Pojazd został nabyty dzięki zaangażowaniu i wsparciu władz samorządowych powiatu kazimierskiego, które w połowie finansowały zakup. Pozostała część pochodziła z budżetu Policji.

W uroczystym przekazaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu kazimierskiego. Gminę Bejsce reprezentował Wójt Gminy Józef Zuwała.  Stronę policyjną reprezentował Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej insp. Jakub Kosiń, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej podinsp. Jacek Piwowarski, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego asp. szt. Grzegorz Mróz i Specjalista Zespołu ds. Wykroczeń i Organizacji Służby Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego st. asp. Szczepan Bała. Po uroczystym przekazaniu kluczyków do nowego radiowozu, nastąpiło jego poświęcenie przez kapelana kazimierskich policjantów ks. Mariana  Fatygę, który zawsze jest obecny w ważnych chwilach jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej insp. Jakub Kosiń, podziękował w imieniu wszystkich policjantów za przekazane auto. Podkreślił także, jak istotna jest dobra współpraca z władzami miasta i władzami gmin powiatu kazimierskiego.

Nowy radiowóz trafi do Zespołu Ruchu Drogowego. Będzie on wykorzystywany podczas codziennej służby, a także pozwoli on na zwiększenie mobilności naszych policjantów.

Współfinansującym samorządom serdecznie dziękujemy.

/źródło:http://www.kazimierzawielka.swietokrzyska.policja.gov.pl/

Skip to content