Wójt Gminy Bejsce zarządzeniem nr 35/2019 z dnia 26  maja 2019r. odwołał alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Bejsce.

W Urzędzie Gminy w Bejscach obowiązują całodobowe dyżury Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – tel. 41 35-11-010 (w godz. od 7:00 do 15:00), kom. 721-700-006, 783-800-523, 609-686-042, 607-722-915 (całodobowo). W przypadku podtopień wskazane jest kontaktowanie się z Komendą Powiatową PSP w Kazimierzy Wielkiej tel 998 lub  41 3521 119 wew. 203. 

Skip to content