Związek Młodzieży Wiejskiej, wzorem lat ubiegłych, przygotowuje się do akcji organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2015. Jednym z elementów naszego przedsięwzięcia jest organizacja półkolonii letnich (tj. wypoczynku w miejscu zamieszkania w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku, tj. szkoła, świetlica wiejska, remiza itp.) dla dzieci rolników, w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczegóły oferty:
Termin realizacji półkolonii:

  • półkolonie powinny odbyć się w terminie od 29 czerwca do 30 sierpnia 2015 r.

  • łączny czas trwania półkolonii nie może przekroczyć 10 dni.

Odpłatność uczestników: 50zł
W ramach organizowanych półkolonii letnich zapewniamy:

  • mini wyprawkę szkolną, (m.in. plecak, przybory szkolne);

  • koszty opieki kadry pedagogicznej;

  • 2 posiłki (w tym obiad);

  • organizację programu kulturalno-oświatowego (m.in. wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.).

W przypadku chęci współuczestnictwa ww. przedsięwzięciu, prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego półkolonii za pośrednictwem strony internetowej www.zmw.pl nie później niż do 1 czerwca 2015 r. Liczba miejsc jest ograniczona. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

 

/źródło:www.zmw.pl/

Skip to content