Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku zimowego dla 40 dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

1. Termin turnusu 22 stycznia – 31 stycznia 2016 r. (40 dzieci)

    Miejsce wypoczynku:  ‘’U Jędrka i Hani” , ul. Rybkówka 1a, 24-500 Zakopane

2. Warunki uczestnictwa:

– wiek uczestnika: 10-16 lat, (uczestnik urodzony do 2000 roku włącznie),

– uczestnicy muszą zabrać: legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika,

– informację, który z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS i pod którą placówkę podlega.

Związek Młodzieży Wiejskiej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ul. Wesoła 47/49; 25-363 Kielce

45 8493 0004 0000 0062 1481 0001

Tytułem: wpłata na działalność statutową: Zimowisko 2016

(w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)

3. Gwarantujemy:

– zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),

– opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

– całodobowa opieka pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie,

– ubezpieczenie NNW,

– transport na i z miejsca wypoczynku,

– bogaty program kulturalno-oświatowy.

Osoby odpowiedzialne za koordynację Zimowisko 2016

Kliś Karol i Dominika Styczeń: Tel.: 503-563-110,737-505-492: e-mail: swietokrzyskie@zmw.pl

Adres do korespondencji:

Związek Młodzieży Wiejskiej RP ‘’Wici” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce

 

                                                                                                                                        Zaprasza

                                                                                                                                       Kliś Karol

                       Prezes Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Związku Młodzieży Wiejskiej RP ,,Wici”

Pobierz

Karta kwalifikacyjna

Wzór karty kwalifikacyjnej

Skip to content