Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia oferty wypoczynku letniego dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

1. Termin turnusu: 3 sierpnia – 16 sierpnia 2016 r. (40 dzieci)
Miejsce wypoczynku:  Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy ,,STER”, 22-200 Okuninka
WYPOCZYNEK POD NAMIOTAMI


2. Termin turnusu: 5 sierpnia – 18 sierpnia 2016r. (48 dzieci)

Miejsce wypoczynku: Kompleks Wypoczynkowy “Pod Modrzewiami” ul. Mrowce 38, 24-502 Zakopane


3. Termin turnusu: 17 sierpnia – 30 sierpnia 2016r. (48 dzieci)

Miejsce wypoczynku: Ośrodek wczasowy “MORS” al. Tysiąclecia 52, 72-330 Mrzeżyno


Warunki uczestnictwa:
– wiek uczestnika: 10-16 lat, (uczestnik urodzony do 2000 roku włącznie),
– uczestnicy muszą zabrać: legitymację szkolną, kartę kwalifikacyjną uczestnika,
– informację, który z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w KRUS i pod którą placówkę podlega.

Związek Młodzieży Wiejskiej
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
ul. Wesoła 47/49; 25-363 Kielce
45 8493 0004 0000 0062 1481 0001
Tytułem: wpłata na działalność statutową: Akcja Lato 2016
(w przypadku wpłat indywidualnych: imię i nazwisko dziecka, data turnusu)

Gwarantujemy:
– zakwaterowanie i wyżywienie (5 posiłków dziennie),
– opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
– całodobowa opieka pielęgniarki oraz lekarza na wezwanie,
– ubezpieczenie NNW,
– transport na i z miejsca wypoczynku,
– bogaty program kulturalno-oświatowy.

Osoba odpowiedzialna za koordynację Akcja Lato 2016
Dominika Styczeń: Tel.: 737-505-492: e-mail: świętokrzyskie@zmw.pl

Adres do korespondencji:
Związek Młodzieży Wiejskiej RP ‘’Wici” Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
ul. Wesoła 47/49, 25-363 Kielce

        Karol Kliś
Prezes Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Związku Młodzieży Wiejskiej RP ,,Wici

Karta kwalifikacyjna (pdf)
Skip to content