Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia”

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabory wniosków: nr 1/2016, nr 2/2016, nr 3/2016, nr 4/2016
o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 1.1.4

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH

Ogłoszenie o naborze nr 1 Regulamin naboru wniosków nr 1

Przedsięwzięcie 1.1.5

TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRZEZ KOBIETY

Ogłoszenie o naborze nr 2 Regulamin naboru wniosków nr 2

Przedsięwzięcie 1.1.6

TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Ogłoszenie o naborze nr 3 Regulamin naboru wniosków nr 3

Przedsięwzięcie 1.1.7

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ KOBIETY

Ogłoszenie o naborze nr 4 Regulamin naboru wniosków nr 4

w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Skip to content