Zjawisko/stopień zagrożenia: silna mgła/1

Obszar: województwo świętokrzyskie

Ważność (cz. urz.): od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 do godz. 10:00 dnia 21.10.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

Skip to content