OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Bejsce  uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą Zarządzenia w sprawie czasowego zamknięcia Placu Targowego w Bejscach od dnia 20 kwietnia 2020 roku na placu targowym w Bejscach  będzie można handlować wyłącznie :

1/ artykułami spożywczymi,
2/ artykułami rolniczymi w tym : krzewy, kwiaty, sadzonki i nasiona
3/ chemią gospodarczą.


Zaleca się przestrzeganie zasad właściwej higieny :
– stosowanie rękawiczek jednorazowych oraz zakrycia ust i nosa,
– utrzymanie bezpiecznej odległości 2 m pomiędzy stojącymi w kolejce przy stanowisku handlowym oraz unikanie dotykania towarów bez potrzeby,
– zachowanie min. 3-metrowej odległości miedzy stoiskami.

Sprzedający ma obowiązek zapewnienia kupującym rękawiczek ochronnych lub płynu dezynfekującego oraz bieżącej dezynfekcji stoiska.

Apeluje się do sprzedawców i klientów o zapewnienie i stworzenie takich warunków przy dokonywaniu sprzedaży aby zachować wszelkie środki ostrożności i bezwzględnie przestrzegać zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego.

             

                                                                                                     Wójt Gminy Bejsce                                                                                                            EDWARD KRUPA

Skip to content