Na obchody ŚDM w Krakowie pierwsi pielgrzymi z Portugalii  dotarli do Bejsc w nocy 26 lipca. Jest to grupa 113 osób. Część z nich otrzymała „pakiet A”, czyli będą u nas gościć przez cały tydzień – od 25 lipca do 1 sierpnia i zostali zakwaterowani w Szkole Podstawowej w Bejscach. Zostali ugoszczeni ciepłym posiłkiem przygotowanym przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bejsc i Czyżowic. Organizacją zakwaterowania zajmuje się Jolanta Anielska dyr. szkoły wraz z pracownikami szkoły. Nad bezpieczeństwem pielgrzymów czuwają strażacy ochotnicy z jednostek z terenu gminy Bejsce. Pielgrzymi z  „pakietem B” – będą u nas gościć krócej: od 29 lipca do 1 sierpnia i zostaną zakwaterowani w Gimnazjum w Czyżowicach i Szkole Podstawowej w Dobiesławicach.

Pielgrzymów powitał w języku Portugalskim Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce z ks. Markiem Zawłockim proboszczem parafii Bejsce oraz ks. Przemysławem  Filipkiewiczem wikariuszem. W przywitaniu gości uczestniczyli również Jakub Kosiń Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej i Kazimierz Zabłotny Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

Następnie odbył się “Festiwal Młodych” w muszli koncertowej w Bejscach. Wystąpiły zespoły działające przy GOK w Bejscach oraz gościnnie zespół z Igołomii. Pielgrzymi z Portugalii również zaprezentowali się na scenie. Spotkanie odbyło się w miłej radosnej  atmosferze.

Skip to content