W dniu 21 marca 2016r. w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce III kadencji. Oprócz młodzieży w sesji  udział wzięli Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej Jakub Kosiń, st. sierż. Monika Cichy oraz dyrektor Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach Piotr Obrempalski. Obrady prowadził najstarszy wiekiem radny – Łukasz Pogoda. Podczas uroczystego spotkania nowo wybrani młodzieżowi radni otrzymali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego, a następnie złożyli ślubowanie.

Wójt Gminy Bejsce gratulował Młodzieżowym Radnym oraz wyraził wdzięczność za ich zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy publiczne. Następnie obecnym na sesji zostało odczytane sprawozdanie podsumowujące działalność Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce I i II kadencji.

Po oficjalnej części spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej Pan Jakub Kosiń. W słowach skierowanych do nowo wybranych radnych wyraził uznanie dla Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. Podkreślił jak wielką rolę odgrywa działanie dla innych  i interesowanie się tym, co dzieje się w otoczeniu. Mówił również, że wszystkie obecne zachowania i działania młodzieży będą skutkować w życiu dorosłym.

Spotkanie zakończyły życzenia składane wzajemnie z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych.

Skip to content