Urząd Gminy w Bejscach uprzejmie informuje, że osoby posiadające gospodarstwa rolne na terenie Gminy Bejsce mogą zgłaszać zauważone przypadki skutków wystąpienia przymrozków wiosennych w uprawach rolnych do Urzędu Gminy w Bejscach w terminie do 22 maja 2017r.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie – pok. nr 8 bądź pod nr telefonu 41 35-11-010 wew. 30 – osoba do kontaktów – Tomasz Pudo i Piotr Szota.

Wzór wniosku o oszacowanie strat DOC

Wzór wniosku o oszacowanie strat PDF

Do wniosku  producent rolny zobowiązany jest dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego oraz kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Kopię zgłoszenia do systemu IRZ można uzyskać w Biurze Powiatowym ARiMR w Kazimierzy Wielkiej.

Skip to content