INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PERŁY PONIDZIA” DOTYCZĄCA PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW.

Lokalna Grupa Działania “Perły Ponidzia” informuje, że zgodnie z Harmonogramem ogłaszania naborów w II kwartale 2017r. planowane jest ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna, 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom. Szczegółowy termin naborów zostanie podany po jego akceptacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Pragniemy również poinformować, że po uzgodnieniu terminu naborów wniosków z Zarządem Województwa zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne i szkolenia w każdej z gmin należących do LGD. Terminy i miejsca spotkań zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Biuro LGD świadczyć będzie również nieodpłatne usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Szczegółowych informacji o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 udzielają pracownicy LGD pod numerem telefonu: 41 3529077.

Pytania można również przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@perlyponidzia.pl.

Informacje udzielane są także w siedzibie LGD pod adresem ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz w godzinach pracy Biura LGD, t.j.:

– poniedziałek od 11:15 do 19:15

– wtorek – piątek od 7:15 do 15:15 oraz po wcześniejszych uzgodnieniach od 15:15 do 19:15

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej LGD „Perły Ponidzia” pod adresem: www.perlyponidzia.pl

Skip to content