Platforma żywnościowa zorganizowany rynek giełdowy, dedykowany do prowadzenia obrotu wybranymi towarami rolnymi oraz spożywczymi, umożliwiający zainteresowanym uczestnikom, w tym producentom, przetwórcom, przedsiębiorstwom przechowalniczym, zawieranie transakcji w formule rynku kasowego (SPOT) z fizyczną dostawą towaru. Więcej informacji

Skip to content