Ludowy Klub Sportowy „NIDZICA” z Dobiesławic otrzymał dotację w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania publicznego w 2018 roku  pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Bejsce poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym”.

Zadanie będzie realizowane poprzez systematyczną pracę treningową z młodzieżą  z terenu gminy Bejsce w dyscyplinie piłki nożnej oraz uczestnictwo w lidze dwóch drużyn wg. terminarza rozgrywek.

Umowę na przekazanie dotacji popisał Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce z przedstawicielami LKS Paniami Agatą Cygal-Idziak oraz Sylwią Jędrzejczyk. Życzymy owocnej pracy i wielu sukcesów.
 

LKS NIDZICA DOBIESŁAWICE

Skip to content