W dniu 30 kwietnia 2018 roku Józef Zuwała Wójt Gminy podpisał z wykonawcą umowę na zadanie pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bejsce”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie termomodernizacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach oraz budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bejscach. Prace będą polegały na dociepleniu ścian w budynkach, wymianie instalacji elektrycznej oraz instalacji centralnego ogrzewania.  Wykonawcą zadania będzie Zakład Remontowo-Budowlany Andrzeja Olesińskiego z Wolicy. Wartość przeprowadzanych prac wyniesie blisko 1 220 000 zł.

W ramach tego samego zadania w dniu 10 kwietnia 2018 roku podpisano z Firmą Remontowo-Budowlaną Daniela Czajki z Królewic umowę na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Bejscach na kwotę ok. 356 tys. zł.

 

Skip to content