Podczas pierwszego  naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w lutym 2015 roku  – zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenię oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – Wójt Gminy Bejsce wydał 365 decyzji, przyznając tym samym zwrot części ww. podatku, na łączną kwotę 166 785,18 zł.

Łączne dane wniosków złożonych w lutym 2015 roku:

  • powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach – 2 735,64  ha

  • ilość oleju napędowego do uznania zwrotu – 175 563,35 litrów

  • kwota do wypłaty wg wniosków – 166 785,18 zł

Pieniądze zostaną wypłacone rolnikom przelewem na konto podane we wniosku do końca kwietnia 2015r.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content