5 czerwca 2022 r. na boisku sportowym w Dobiesławicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których rywalizowały 4 jednostki OSP z terenu Gminy Bejsce.

OSP Bejsce, OSP Czyżowice, OSP Królewice oraz OSP Sędziszowice rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami oraz w ćwiczeniu bojowym.

Zawody w Dobiesławicach rozpoczęły się od meldunku złożonego przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Bejscach dh Mariusza Grudnia Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Bejscach – Wójtowi Gminy Bejsce –  Edwardowi Krupie. Obsługę techniczną zawodów sportowo-pożarniczych zapewnił skład sędziowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

Po zsumowaniu wyników w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce – OSP Czyżowice,

II miejsce – OSP Sędziszowice,

III miejsce – OSP Bejsce,

IV miejsce – OSP Królewice

Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały dyplomy i talony na zakup sprzętu     i umundurowania strażackiego. Ich wręczenia dokonali: Wójt Gminy Bejsce Edward Krupa oraz z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Kazimierzy Wielkiej mł. bryg. Krzysztof Jach.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej bardzo pozytywnie ocenili przygotowanie uczestników do zawodów.

Gospodarz Gminy Bejsce – Edward Krupa po przyjęciu meldunku o zakończeniu zawodów podziękował wszystkim druhom uczestniczącym w rywalizacji oraz pogratulował drużynom uzyskanych wyników.

Drużyna OSP Czyżowice reprezentowała będzie naszą gminę na powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbędą się 3 lipca 2022 r. w Kazimierzy Wielkiej. Życzymy powodzenia!

Skip to content