Wójt Gminy Bejsce oraz pracownicy zaangażowani w organizację Światowych Dni Młodzieży otrzymali wyjątkowe podziękowania od Stanisława Kardynała Dziwisza, który wyraził swoją wielką radość z przeżytych chwil podczas Światowych Dni Młodzieży.

Skip to content