W wyniku umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Bejsce w dniu 27.04.2020 r. w Kielcach w ramach   Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach zadania:

 „Poprawa gospodarki ściekowej Gminy Bejsce poprzez budowę przydomowych oczyszczalni indywidualnych” na terenie Gminy Bejsce

zostanie wykonanych 36 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Termin realizacji zadania będzie przydał na przełomie lipca i sierpnia 2020 r.

Dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi 63,63 % z kosztów kwalifikowalnych netto.

Koszt w/w zadania wynosi:

492.049,35 zł brutto

400.040,12 zł netto – koszt kwalifikowalny

Z czego z:

PROW – 254.545,53 zł

BENEFICJENCI – 145.494,59 zł

GMINA – 92.009,23 zł

Skip to content