W dniu 21 grudnia 2015 roku w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. Przy wspólnym stole obrad zasiedli członkowie Młodzieżowej Rady, a także Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała oraz  przedstawicielka „dorosłej”  Rady Gminy Bejsce Pani Sylwia Grudzień. Gośćmi specjalnymi  byli – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Pani Barbara Zamożniewicz oraz Prezes Koła Łowieckiego „Szarak” z Koszyc Pan Stanisław Chadzak. Obradom oraz wystąpieniom zaproszonych gości przysłuchiwali się uczniowie i nauczyciele Gimnazjum w Czyżowicach. Spotkanie było podsumowaniem kończącej się już drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy, a także zachętą do kandydowania w kolejnych wyborach, które zostaną przeprowadzone już w lutym.

Rzecznik Młodzieży Pani Barbara Zamożniewicz w słowach skierowanych do młodzieży doceniła zaangażowanie młodych ludzi w sprawy publiczne i ich zapał w podejmowaniu społecznych inicjatyw. Zwróciła uwagę również na fakt, że obecnie na 102 gminy województwa świętokrzyskiego tylko w 10 funkcjonują  Młodzieżowe Rady.

Kolejnym punktem spotkania było omówienie tematów  ekologiczno – łowieckich. Pan Stanisław Chadzak  przedstawiciel Koła Łowieckiego „Szarak” opowiedział młodzieży o historii i działalności koła, a także opiece nad zwierzętami dziko żyjącymi szczególnie w okresie zimy.

Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała zapoznał obecnych na spotkaniu z założeniami Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Bejsce omawiając zadania przewidziane w naszej gminie w latach 2016 – 2023.

Członkom Młodzieżowej Rady rozdane zostały ankiety, w których mogli zabrać swój głos na temat mocnych i słabych stron Gminy Bejsce, a także wyrazić swoją opinię na temat potrzebnych inwestycji. Odpowiedzi udzielone przez młodzież będą pomocne dla Urzędu Gminy Bejsce do opracowania Strategii rozwoju Gminy Bejsce na lata 2016 – 2023.

Spotkanie zakończyły życzenia składane wzajemnie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Już po feriach zimowych przeprowadzone zostaną wybory do trzeciej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce.

Radnym może zostać mieszkaniec Gminy Bejsce w przedziale wiekowym od 13 do 20 lat.

Zachęcamy do kandydowania!!!

Skip to content