W dniu  05.08.2018r.mszą świętą celebrowaną przez Proboszcza Parafii Kazimierza Mała –  Krzysztofa Balcera uroczyście poświęcono Klub Senior + w miejscowości Zbeltowice.  Część oficjalną rozpoczął Wójt Gminy Bejsce – Pan Józef Zuwała, witając przybyłych gości na czele z Panią Teresą Indelak Davis – Konsulem Honorowym Polski w Seettle w USA, Panem  Adamem Stoksikiem dyrektorem biura europosła Czesława Siekierskiego oraz Radnych, sołtysów i  liczne grono seniorów z gminy Bejsce. Pan Wójt nadmienił, że placówka powstała na bazie świetlicy wiejskiej w Zbeltowicach, która została przebudowana w 2012 r. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i Rozwój Wsi” i współfinansowana dzięki wsparciu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa.  Nowo utworzony Klub Senior + został wyposażony dzięki  pozyskanym przez Gminę Bejsce dofinansowaniem w kwocie 25 tysięcy zł. w ramach „ Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020”.

Następnie Kierownik GOPS – Pani Maria Zioło przedstawiła zasady funkcjonowania Klubu Senior+, Dziennego Domu Senior +.  Po części oficjalnej czas umilił przybyłym mieszkańcom zespół Bejscowianie jak również działający przy Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzy Wielkiej  Klub Senior +, który na tę okazję przygotował program artystyczny oraz  wyrecytował specjalnie przygotowany wierszyk. Dla przybyłych czekał słodki poczęstunek.

 

Skip to content