Urząd Gminy w Bejscach informuje, że z dniem 1 maja 2021 roku przestaje funkcjonować  adres poczty elektronicznej ugbejsce@poczta.onet.pl. Nowy adres e-mail na  który należy kierować wszelką korespondencję to gmina@bejsce.eu

Skip to content