Poniżej przedstawiamy ulotkę informacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą profilaktyki jodowej. Preparat będzie można uzyskać w wyznaczonych punktach po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Broszura informacyjna

W przypadku wystąpienie potrzeby podania tabletek zawierających stabilny jodek potasu, w gminie Bejsce zostaną uruchomione darmowe punkty dystrybucji tego preparatu. Lista wytypowanych miejsc, do których powinni się udać mieszkańcy poszczególnych miejscowości znajdują się w tabeli poniżej.

Lp.

Nazwa miejscowości

Adres punktu wydawania

1.

Bejsce

Gminny Ośrodek Kultury w Bejscach, Bejsce 50

2.

Brończyce

Świetlica wiejska w Brończycach, Brończyce 43

3.

Czyżowice

Świetlica wiejska w Czyżowicach, Czyżowice 31

4.

Dobiesławice

Remizo-świetlica w Dobiesławicach, Dobiesławice 76

5.

Grodowice

Świetlica wiejska w Grodowicach ,Grodowice 90

6.

Kaczkowice

Świetlica wiejska w Kaczkowicach ,Kaczkowice 81

7.

Kijany

Świetlica wiejska w Kijanach, Kijany 51

8.

Królewice

Remizo-świetlica w Królewicach, Królewice 115

9.

Morawianki

Remizo-świetlica w Morawiankach, Morawianki 25

10.

Morawiany

Świetlica wiejska w Morawianach, Morawiany 108

11.

Piotrkowice

Remizo-świetlica w Piotrkowicach, Piotrkowice 98

12.

Prokocice

Świetlica wiejska w Prokocicach, Prokocie 54

13.

Sędziszowice

Świetlica wiejska w Sędziszowicach, Sędziszowice 91

14.

Stojanowice

Świetlica wiejska w Stojanowicach, Stojanowice 47 B

15.

Uściszowice

Świetlica wiejska w Uściszowicach, Uściszowice 61

16.

Zbeltowice

Świetlica wiejska w Zbeltowicach, Zbeltowice 15

Opcjonalnie

17.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bejscach

Bejsce 233

18.

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

Dobiesławice 38 A

Skip to content