W związku z pismem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ znak: WŚOZ/DKŚ-LP-425.16.25.2015 ŚwOWNFZ.2.MZ.1 z dnia 22.05.2015 r. – Urząd Gminy Bejsce informuje, że w poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) można skorzystać z następujących bezpłatnych programów profilaktycznych:

  • Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) – realizowany przez wszystkich lekarzy POZ bez skierowania. Pacjent może skorzystać z tego programu wyłącznie u lekarza, do którego jest zadeklarowany.

Program adresowany jest do osób, które:

w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat (osoby urodzone w latach: 1980, 1975, 1970, 1965 i 1960);

– w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK oraz

– u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia;

– są obciążone czynnikami ryzyka (płeć męska, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się).

  • Program profilaktyki gruźlicy – realizowany przez pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Programem mogą być objęci także pacjenci, którzy sami zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

Program adresowany jest do osób dorosłych, u których dotychczas nie rozpoznano gruźlicy, w szczególności:

– osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub

– osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)realizowany przez lekarzy POZ, którzy podpisali z Oddziałem stosowne umowy.

Więcej informacji na temat programów profilaktycznych znajduje się na stronie internetowej Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pod adresem:

www.nfz-kielce.pl

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są również pod następującym numerem telefonu: 41 364-62-45

Skip to content