Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach osoby młode w wieku 15-29 lat pozostające bez pracy, nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieuczestniczące w szkoleniach w tym osoby bierne zawodowo i osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego!

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

USŁUGI AKTYWIZACYJNE:

– Identyfikacja Potrzeb (IPD)

– Indywidualne i Kompleksowe Pośrednictwo Pracy

SZKOLENIA ZAWODOWE:

– Instruktor/ka rekreacji ruchowej – 150h

– Spawacz metodą MAG 135 i TIG 141 z egzaminem państwowym – 250h

4 MIESIĘCZNE STAŻE z możliwością zatrudnienia

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SZCZEGÓLNIE ZACHĘCAMY KOBIETY ORAZ OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI!

ZAPEWNIAMY:

  • materiały szkoleniowe

  • zwrot kosztów dojazdu

  • catering podczas warsztatów i szkoleń,

  • bezpłatny udział w egzaminach zewnętrznych

  • stypendium szkoleniowe -4, 76 zł netto /godz.

  • stypendium stażowe -997, 40 zł netto /m-c

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Więcej informacji tel.: (81) 743 84 00; 518 301 923,  http://gieldapracy24.pl/

Polska Giełda Pracy Sp. z o. o., ul. Poznańska 29, 27-731 Lublin, Agencja Zatrudnienia nr 952

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Polską Giełdę Pracy Sp. z o. o. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Skip to content