Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji Polskiej Akademii Nauk jest nam bardzo miło poinformować, o rekrutacji do  projektu „Młodzi – Aktywni – Doświadczeni na świętokrzyskim rynku pracy”.

Projekt jest skierowany do młodych mieszkańców woj.świętokrzyskiego (osób w wieku 15-29 lat), którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą, tzw.  tzw. młodzież NEET. 

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności mieszkańcy terenów wiejskich.

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby bierne zawodowo (niezarejestrowane w urzędzie pracy), niepełnosprawne oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1. Poradnictwa psychologiczno – zawodowego,

2. Pośrednictwa pracy,

3. Szkoleń zawodowych, takich jak:

– Spawanie MAG,

– Pracownik obsługi biurowej,

– Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży,

– Kierowca ciężarówki – prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona,

– Organizator ruchu turystycznego,

4. Płatnych staży przez okres trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (staże będą zgodne z profilem szkolenia, w którym brali udział uczestnicy).

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1500 zł brutto wraz z pochodnymi za każdy miesiąc stażu.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA UDZIAŁU W PROJEKCIE I SKORZYSTANIA ZE WSPARCIA!

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom spełniającym kryteria uczestnictwa
i zainteresowanym zdobyciem konkretnego doświadczenia zawodowego i umiejętności cenionych na rynku pracy!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 Serdecznie zapraszamy!

                                                                                                                                             Zespół Projektu

FORMULARZ REKRUTACYJNY UCZESTNIKA/ UCZESTNICZKI PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

mad_kielce

Skip to content