W bieżącym roku samorząd województwa świętokrzyskiego ogłosił konkurs na “Wsparcie Funkcjonalności Obszarów Wiejskich”. Jego celem było umożliwienie zainicjowania oraz udzielenia dalszego wsparcia na tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi, ochronę ludności i bezpieczeństwa mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój i kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej oraz pobudzanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej oraz działań na rzecz wspólnot i społeczności lokalnych. Konkurs skierowany został do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego. Gmina Bejsce otrzymała wsparcie ze środków budżetu  Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu pn. „Bejsce Przyjazne Dzieciom”, w ramach umowy dotacji nr 32/ROW/2023, w wysokości 11.850,00 zł, co stanowi 79 %  kosztów kwalifikowanych projektu.
 Całkowita wartość projektu to 15 000,00 zł

W ramach projektu dokonano zakupu fototapety, farby, piankowego placu zabaw, basenu z kulkami, tablicy manipulacyjnej, 10 kompletów stolików z krzesłami, regałów na zabawki, maty piankowej, zabawek, zestawów animacyjnych, chusty animacyjnej oraz tunelu animacyjnego. Zakupione meble i wyposażenie posłużyły do przygotowania miejsca integracji dla najmłodszych mieszkańców gminy, znajdującego się w Ośrodku Kultury w Bejscach.

ulotka

 

Skip to content