Grupa uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej im Edwarda Haruzy w Dobiesławicach realizowała projekt w ramach tzw. “Manii działania”. Wspólnie z koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej w Bejscach nad którymi opiekę sprawuje pani Renata Wójcik postanowiliśmy odwiedzić miejsca ważne w dziejach naszego państwa, a znajdujące się blisko nas. Chcemy się czegoś ciekawego dowiedzieć o nich i o wydarzeniach z nimi związanych i przy tym miło spędzić czas. To będzie nasz mały wkład w uczczenie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości. Będziemy zamieszczać informacje o naszych poczynaniach. 

Wprawa I 

Racławice – miejsce czynu chłopskiego z 1794 r. i manifestacji chłopskich w następnych wiekach.

Kolejny ślad naszych przodków. Skalbmierz i kolegiata p. w. Jana Chrzciciela z romańskim rodowodem i detalami oraz barokowym wystrojem. Ciekawy epizod z czasów Konrada Mazowieckiego. Naprzeciwko kolegiaty skwer pamięci; 1918 r., 1944 i 2010.

Pomnik Czynu Legionów i cmentarz wojenny w Czarkowach. Pomnik z 1928r. wg projektu Konstantego Laszczki, w którego odsłonięciu wziął udział prezydent Ignacy Mościcki. Odbudowany w 1992 r. m. in. staraniem Panów S. M. Przybyszewskiego, T. Łuszczyńskiego i A. Bieniasa z Kazimierzy Wielkiej. Podobno na 90 – lecie odsłonięcia ma przybyć prezydent Andrzej Duda. 

Warto podkreślić, że na cmentarzu obok pomnika spoczywają nie tylko legioniści polegli w bitwie korczyńskiej, ale także żołnierze września 1939 r. i żołnierze AK. 

Cmentarz wojenny w Uciskowie również w Gminie Nowy Korczyn. Spoczywa na nim blisko 2000 żołnierzy armii austro – węgierskiej i rosyjskiej poległych w walkach pozycyjnych na odcinku frontu nad Nidą. W l. 1914/1915. Na pewno wielu z nich było Polakami wcielonymi. do armii zaborczych. Odtworzono go w 1991 r. Staraniem organizacji austriackiej i kieleckich samorządów przy udziale młodzieży z LO w Busku – Zdroju. 

Opatowiec. Kolejny cmentarz wojenny żołnierzy poległych w walkach w czasie I wojny św. Nad brzegiem Wisły pomnik twórcy Legionów Józefa Piłsudskiego upamiętniający opatowiecki epizod w bitwie korczyńskiej we wrześniu 1914 r. i chrzest bojowy I Brygady. 

Kolejny etap w naszej wędrówce “Po śladach przodków naszych…” Ksany – pomnik autorstwa Winicjusza Stoksika. Upamiętnia on zmagania 11 pp z Tarnowskich Gór we wrześniu 1939 r. zniszczenia i ofiary pośród mieszkańców wsi oraz żołnierzy zbrojnego podziemia z lat okupacji hitlerowskiej. Zakończyliśmy naszą wędrówkę w Bejscach, gdzie przy wejściu do gotyckiego kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja zatrzymaliśmy się przy epitafiach Byszewskich. Jeden z nich poległ w bitwie pod Grochowem w 1831 r.(powstanie listopadowe), a drugi zakończył życie w guberni tambowskiej jako żołnierz carski. Po przeciwnej stronie tablica ufundowana przez kombatantów z OZŻBCh upamiętniająca ich kolegów poległych w walce w czasach II w. św. i zamordowanych w katowniach UB po 1945 r. 

Dziękujemy Koleżankom i Kolegom z Bejsc za wspólną wędrówkę “Po śladach przodków naszych…”. Podziękowania składamy również Panu Wójtowi Gminy Bejsce za udostępnienie gimbusa. Przed nami quiz i podsumowanie przy grillu. Do zobaczenia niebawem. 

 

 Misja 

Program „Mania Działania” jest oparty na głębokim przekonaniu, że najważniejszym bogactwem każdej społeczności jest młodzież. Głównym założeniem programu „Mania Działania” jest aktywizacja społeczna młodzieży z terenu powiatu staszowskiego oraz promocja wolontariatu młodzieży poprzez udzielenie młodzieży finansowego i merytorycznego wsparcia przy realizacji ich lokalnych inicjatyw.

Cele szczegółowe:

-zwiększenie udziału młodzieży w życiu publicznym; 

-wsparcie młodych liderów w ich rozwoju ;

-promocja wolontariatu młodzieży ;

-podniesienie kompetencji młodych ludzi szczególnie w zakresie kompetencji społecznych ;

-umożliwienie zdobycia praktyki i doświadczenia wzbogacającego CV młodego człowieka a tym samym podniesienie jego szans i możliwości na rynku pracy oraz rynku edukacyjnym ;

-podniesienie poczucia własnej wartości uczestników programu ;

-przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu- społecznym i kulturowym. 

W ramach Programu „Mania Działania” nie szukamy młodych ekspertów, lecz osób z potencjałem, który będziemy rozwijać. 

Skip to content