Firma Wielkopolski Instytut Rozwoju Edukacji i Przedsiębiorczości Łukasz Dymek na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach realizuje projekt pt.: “Start do biznesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Skip to content