W dniu 9 stycznia 2021 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Bejsce zakupionego  w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Poszczególne jednostki OSP otrzymały:

OSP Sędziszowice

Rozpieracz kolumnowy Lucas

OSP Bejsce

Detektor wielogazowy Altair 4x

Ubranie specjalne UPS 

OSP Czyżowice

Hełm strażacki z latarką

Ubranie specjalne UPS

OSP Królewice

4 Hełmy strażackie z latarką

Sprzęt do oznakowania terenu (zapory drogowe 2 szt, 2 znaki drogowe uwaga wypadek, pachołki 6szt. 2 lizaki do kierowania ruchem)

OSP Piotrkowice

4 Hełmy strażackie z latarką

Sprzęt do oznakowania terenu (zapory drogowe 2szt, 2 znaki drogowe uwaga wypadek, pachołki 6szt. 2 lizaki do kierowania ruchem)

OSP Morawianki

Pilarka do drewna Stihl

W przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Janusz Kowalski – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Jacek Włosowicz – senator RP, Mariusz Gosek – poseł na Sejm RP, Tomasz Jamka – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Janusz Nawrot – radny powiatu kazimierskiego oraz Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce. 

Całkowita wartość sprzętu pożarniczego wyniosła 39 424 zł przy dofinansowaniu 99% z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Skip to content