PRZEKAZANIE SPRZĘTU WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW – FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI.

13 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego pozyskanego przez Gminę Bejsce na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Wszystkie OSP z terenu Gminy Bejsce otrzymały specjalistyczny sprzęt do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

Defibrylatory oraz torby medyczne PSP R1 na ręce przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej przekazał Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała. Jednostki z terenu Gminy Bejsce otrzymały:

  • OSP Bejsce – defibrylator AED Zoll Plus, torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną o wartości 10.121,00 zł,

  • OSP Sędziszowice – defibrylator AED Zoll Plus, torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną o wartości 10.121,00 zł,

  • OSP Czyżowice – torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną o wartości 4.370,00 zł

  • OSP Królewice – torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną o wartości 4.370,00 zł

  • OSP Piotrkowice – torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną o wartości 4.370,00 zł

  • OSP Morawianki – torba ratownicza (medyczna) PSP R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną o wartości 4.370,00 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła 37.722,00 zł z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości – 37.344,78 zł (99%), a wkład gminy – 377,22 zł (1%).

 

Skip to content