„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości” 

PRZEKAZANIE SPRZĘTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI, KTÓREGO DYSPONENTEM JEST MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI.

15 grudnia 2022 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowicach odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia strażackiego pozyskanego przez Gminę Bejsce na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowicach ze środków współfinansowanych   z Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Bejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowicach wzbogaciła się o:

  • 3 komplety ubrań specjalnych 3-cz.,

  • 4 hełmy strażackie Rosenbauer Titan

Ubrania specjalne należą do asortymentu środków ochrony indywidualnej niezbędnego dla strażaków ratowników biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Te, pozyskane dla strażaków OSP Sędziszowice są w kolorze piaskowym, składają się z kurtki zimowej, spodni i kurtki letniej. Hełmy strażackie Rosenbauer Titan zapewniają optymalną ochronę i maksymalny komfort noszenia podczas pracy. Są jednymi z najnowocześniejszych hełmów dla strażaków ratowników.

W przekazaniu w/w wyposażenia uczestniczyli:

  • Pan Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce.

  • mł bryg Krzysztof Jach z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej,

  • Pan Zbigniew Lis kierownik referatu organizacyjnego UG Bejsce,

  • Pan Janusz Nawrot Radny Powiatu Kazimierskiego,

  • Pan Stanisław Staniszewski Prezes OSP Sędziszowice,

  • Drudowie OSP Sędziszowice.

Łącznie do OSP Sędziszowice przekazano wyposażenie strażackie o wartości 24.360,00 zł,      z czego dotacja z Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości wyniosła 24.000,00 zł a dotacja z budżetu gminy 360,00 zł.

zdjęcia: Zbigniew Lis

Skip to content