„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

W dniu 29 grudnia 2021 roku strażacy z jednostek OSP Bejsce i Sędziszowice otrzymali strażackie ubrania specjalne.

W budynku Urzędu Gminy odbyło się uroczyste przekazanie ubrań strażakom ochotnikom, zakupionego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości.

Wręczenia sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP dokonali: Edward Krupa Wójt Gminy Bejsce oraz Radny Rady Powiatu Kazimierskiego Janusz Nawrot.

Na uroczystości przekazano 6 kpl.  ubrań specjalnych. Ubrania specjalne, w kolorze piaskowym składają się z 3 części – kurtki zimowej, kurtki letniej, spodni i są przeznaczone do użycia podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Całkowita wartość umundurowania  wyniosła 19 700 zł przy dofinansowaniu 19 200 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Za pomoc i merytoryczne wsparcie wniosku dziękujemy Panu Posłowi na Sejm RP Mariuszowi Goskowi i Panu Senatorowi RP Jackowi Włosowiczowi oraz Panu Radnemu Januszowi Nawrotowi.

Skip to content