INFORMACJA

Urząd Gminy w Bejscach informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (deszczu nawalnego) na terenie Gminy Bejsce w dniach od 21 – 23 maja 2019 r.

Do wniosku producent rolny jest zobowiązany dołączyć
kserokopie wniosku o płatności obszarowe składany do ARiMR, informację o posiadanych zwierzętach (wyciąg IRZ) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Bejscach, Bejsce 252, 28-512 Bejsce od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 do 03.06.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. nr 8 bądź pod nr tel. 41 35 11 010 wew. 30.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w Bejscach oraz na stronie poniżej.

Wniosek

Informacja o przetwarzanych danych

Skip to content