Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie, informuje, że odpady takie jak: opony ciągnikowe i/lub ciężarowe, odpady z folii rolniczych, sznurek rolniczy, pozostałości środków ochrony roślin itp. Pochodzące z działalności rolniczej, nie są objęte obowiązkiem zagospodarowania przez Gminy ze względu na to, że nie są one odpadami komunalnymi. Obowiązek zagospodarowania odpadów z działalności rolniczej spoczywa na ich wytwórcy, czyli właścicielu działalności rolniczej.

Poniżej lista podmiotów, do których gospodarstwa rolne mogą przekazać ww. odpady w celu ich dalszego zagospodarowania.

Opony rolnicze, ciężarowe:

TRANS Południe Sp. z o. o.

Podgrodzie 8b, 39-200 Dębica

Tel.14 681 89 89

P.U.H. EKO-RASPOL

Brzeziny, ul. Nidziańska 3

26-026 Morawica

Tel. 41 311 75 68, 601 867 543

Folia rolnicza, sznurek rolniczy:

P.U.H. EKO-RASPOL

Brzeziny, ul. Nidziańska 3

26-026 Morawica

Tel. 41 311 75 68, 601 867 543

Środki ochrony roślin:

Firma Handlowo-Usługowa ECOMPLEX Zarządzanie odpadami

ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce

Tel. 692 483 532, 530 313 793

Skup olejów przepracowanych/odpadowych:

RAN-FLEX Sp. z o.o.

Biuro Handlowe Kielce

ul. Głogowa 13, 25-346 Kielce

Tel. 41 369 18 05, 41 342 53 04, 41 369 23 13

 

Skip to content