W niedzielę 28 czerwca 2015 roku w godzinach przedpołudniowych teren Gminy Bejsce odwiedzili uczestnicy rajdu rowerowego „Wyprawa Poprawa” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia.

Uczestników rajdu w miejscowości Wyszogród (przy zjeździe z drogi krajowej nr 79) przywitała liczna grupa cyklistów- mieszkańców Uściszowic na czele z Wójtem Józefem Zuwałą, sołtysem Łukaszem Zuwałą oraz świetlicowym Ryszardem Drewno. Następnie wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej w Uściszowicach, gdzie czekały chłodne napoje przygotowane przez świetlicowego i miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

Wójt Józef Zuwała przekazał gościom foldery i monografię “Bejsce wczoraj i dziś” oraz przekazał informacje na temat Gminy Bejsce, omówił zasady gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przedstawił funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Sp. z o.o., którego udziałowcem jest Gmina Bejsce.

Po odpoczynku w zaciszu świetlicy w Uściszowicach mieszkańcy towarzyszyli uczestnikom rajdu w dalszym odcinku trasy i wspólnie odprowadzili ich do granic gminy.

Rajd rozpoczął się w sobotę, 27 czerwca na Rynku Głównym w Krakowie, natomiast zakończy się 11 lipca w Giżycku. Najważniejszym celem akcji jest monitoring stanu czystości wszystkich odwiedzanych gmin przy użyciu mobilnej aplikacji „rEKOnesans”. Do rajdu może dołączyć każdy.

W trakcie dwutygodniowego rajdu uczestnicy odwiedzą 60 gmin z terenu wschodniej Polski i przejadą blisko 900 km. Uczestnicy Rajdu sprawdzą dostępność infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i porządku oraz gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, propagując właściwe postępowanie z odpadami w czasie wypoczynku oraz promując nawyki proekologiczne.

 zdjęcia zmieniają się co 10s

Skip to content